Oferta

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem  i współpracujemy z biurami projektowymi z całej Polski, oferując sprzedaż projektów gotowych domów jednorodzinnych i innych obiektów. Nasze biuro na życzenie dokonuje w imieniu klienta zakupu projektu oferując również porady przy jego wyborze, mając na uwadze kształt i położenie działki oraz jej otoczenie. Wykonujemy adaptacje wybranego projektu do warunków miejscowych oraz przygotowujemy kompletną dokumentację projektową niezbędną do uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wykonujemy kompleksowo:

- pełnobranżowe projekty architektoniczno- budowlane

- zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych

- koncepcje architektoniczno- urbanistyczne na potrzeby WZ oraz warunków przyłączeniowych

- projekty obiektów dydaktycznych użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli, zespołów mieszkalnych i obiektów sportowych

- projekty modernizacji budynków

- projekt koncepcyjny – na tym etapie prezentujemy naszą koncepcję dotyczącą danego tematu, w oparciu o wytyczne lokalizacyjne i uwagi inwestora.

- pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy

- projekty budowlane, koncepcyjne, wykonawcze,

- uzgodnienia, czynności inwestorskie,

- ekspertyzy techniczne,

- adaptacje projektów typowych

- inwentaryzacje,

- sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej,

- porady związane z wyborem projektu i jego zgodnością z warunkami zabudowy,

- oceny przydatności działek budowlanych.